فارسی ENGLISH العربیه

برگشت پذیری جراحی بینی استخوانی

برگشت پذیری جراحی بینی استخوانی

برگشت پذیری جراحی بینی استخوانی

برگشت پذیری و بازگشت برآمدگی و قوز بینی پس از جراحی بینی استخوانی بسیار نادر و غیر ممکن است . به جز در مواردی که بر اثر یک ضربه شدید، بینی دچار شکستگی در ساختمان غضروفی – اسکلتی شده باشد.,و یا در عمل جراحی به خوبی توسط جراح عمل نشده باشد یا تراشیده نشده باشد.

904
1399/6/5ارسال نظربرگشت_پذیری_جراحی_بینی_استخوانی

تراشیده

ضربه

غضروفی

استخوانی

اسکلتی

عمل_جراحی
طراحی و توسعه توسط : هرمس وب