فارسی ENGLISH العربیه

خصوصيات يك چهره زيبا چیست؟

خصوصيات يك چهره زيبا چیست؟

خصوصيات يك چهره زيبا چیست؟

زيبايي از نگاه جامعه

زيبايي ظاهري فرد اثرات زيادي در روابط اجتماعي فرد و تاثير او بر اطرافيانش در جامعه خواهد داشت. حقيقت اين است كه بيشتر ما در برخورد اول با يك شخص غريبه، زيبايي ظاهري فرد را ملاكي براي ارزيابي شخصيت او قرار ميدهيم. نتايج يك تحقيق كه در يكي از دانشگاههاي لندن انجام شد، نشان داد كه از ميان 11 هزار فردي كه مورد مطالعه قرار گرفته بودند، افرادي كه زيبايي ظاهري بيشتري داشتند، درآمدي بيش از ديگران كسب ميكردند و كساني كه زيبايي ظاهري كمتري داشتند 13درصد درآمد كمتري از ديگران داشتند. محققان اعتقاد دارند علت اين پديده اعتماد به نفسي است كه زيبايي ظاهري به شخص ميبخشد تا در موقعيتهاي شغلي و اجتماعي موثرتر و مطمئنتر عمل كند، بعضی اعتقاد دارند زيبايي ظاهری به فرد اين امكان را ميدهد كه از منافع و امكانات جامعه بيشتر استفاده كند به عنوان مثال، شغل بهتري كسب كند، و در حرفه خود پيشرفت كند و يا بتواند شريك زندگي مناسبتری انتخاب كند.

 

 


خصوصيات يك چهره زيبا

مطالعات علمي نشان دادهاند، چهره هايي كه به نظر ما زيبا و جذاب به نظر ميرسند، ويژگيهاي خاص دارند كه اين ويژگيها را در 3 گروه اصلی ميتوان جاي داد:
1- سلامت و تندرستی

2- زيبایی

3- حالتی از معصوميت چهره كودكان

همچنين تحقيقات علمی و روانشناسي در جامعه امروز جهان، معيارهاي خاصي را براي چهره زيبا در نظر ميگيرند كه البته مطلق نيستند. آكادمي جراحي زيبايي امريكا، مشخصات يك چهره زيبا براي خانمها را پوست كمي برنزه و نه رنگ پريده، صورتي باريك و بدون چربي اضافه، لبهاي پر، ابروهاي پر و تيره، مژههاي بلند و باريك، گونههاي برجسته، پلكهاي باريك، بيني باريك، پوست شفاف و كشيده و بدون چين و چروك، دندانهاي سفيد و مرتب، چشمهاي درشت و شفاف، پيشاني بلند، در نظر ميگيرند در مقابل ويژگيهاي يك چهره زيبا براي آقايان؛ پوست تيرهتر و سبزه، صورت جمعوجور و باريك با چربيكم، لبهاي قرينه، ابروهاي تيره و مژههاي پر، پهنتر بودن نيمه فوقاني صورت نسبت به نيمه تحتاني، چانه برجسته كه نشاندهنده قدرت مرد است، فك پايين قوي و بازاويههاي مشخص، ابروهاي پر و تيره، شيار بين بيني و لب كم عمق و پلكهاي نازك، است. اين معيارها در جامعه هاي مختلف ممكن است كمي متفاوت باشد و سليقه شخصي افراد مختلف نيز بر معيارهاي ذهني آنها از يك چهره زيبا موثر است ولي با وجود اين، اصول و معيارهاي زيبايی انسان در طول تاريخ و تا به امروز ثابت باقی مانده است.
 


عدد طلايی

مطالعات دانشمندان و اندازه گيري عناصر زيباي طبيعت مانند گلها، حشرات و پرندگان نشان ميدهد كه هميشه يك نسبت طلايي و يك عدد مشخصي بين ابعاد عناصر زيباي طبيعت وجود دارد. و اين عدد 1/618 است. اين نسبت در ابعاد چهره انسان و همچنين چشمانداز دندانها هنگام لبخند زدن رعايت شده است. به اين شكل كه صورتهايي كه موزون و هماهنگ به نظر ميرسند، نسبت طول به عرضشان 1/618 است و همچنين اگر يك فرد يك <لبخند زيبا> داشته باشد، اين نسبت به نوعي در نماي دندانهايش رعايت شده است. نسبت طلايي در گلبرگهاي گلها و اندازههاي بدن حشرات و حلزونها نيز خود را نشان ميدهد.


ناقرينگی زيبا

اگر از يك صورت عكسی تهيه كرده و به وسيله فتوشاپ آن عكس را نصف كنيم و تلاش كنيم با استفاده از عكس يك نيمه صورت نيمه ديگر را ترسيم كنيم مشاهده ميكنيم عكس حاضر با صورت طبيعی تفاوت دارد و اين نشان ميدهد كه صورت انسان دقيقا قرينه نيست.

 

 

هر چهره ای با لبخند زيبا نيست

علاوه بر اجزاء صورت، حالتهاي صورت نيز بر جذابيت چهره اثر مستقيمی دارند. حالتهايی از چهره وجود دارند كه با آن چهره جذاب است و حالتهايی وجود دارد كه جذابيت چهره را ميكاهد. بهعنوان مثال آكادمي زيبايي امريكا معتقد است <كه هر چهرهاي الزاما با لبخند زيبا نيست.> چهرههايي كه حالتهايي از شادي، انرژي و آشنايي و خودماني بودن را به نمايش ميگذارند، جذابتر به نظر ميرسند.

 

بمبی ساعتی درون چهره زيبا

پيری، بزرگترين دشمن يك چهره زيبا است كه زيباترين چهره ها را به تاراج غارتگری خود می برد. با پير شدن، پوست قابليت كشش خود را از دست ميدهد و چشمانی درشت و پلكهای باريك جای خود را به پلكهایی افتاده و چشمانی كه رد پای پيري بر آن به جای مانده است ميدهند گر چه تكنيكهای جراحي مدرن زمان انفجار اين بمب ساعتی را به تعويق می اندازند، ولی هنوز نتوانسته اند آن را به طور كامل از کار بیندازند.

 

جراحی بینی عمل بینی  عمل زیبایی بینی عمل جراحی بینی بهترین جراح بینی در تهران جراحی زیبایی بینی بهترین جراح بینی عمل بینی گوشتی هزینه عمل بینی جراحی پلاستیک فیلم جراحی بینی فیلم عمل جراحی بینی جراحی زیبایی عمل بيني

1668
1398/3/25ارسال نظرجراحی_بینی

عمل_بینی

_عمل_زیبایی_بینی

عمل_جراحی_بینی

بهترین_جراح_بینی_در_تهران

جراحی_زیبایی_بینی

بهترین_جراح_بینی

عمل_بینی_گوشتی

هزینه_عمل_بینی

جراحی_پلاستیک

فیلم_جراحی_بینی

فیلم_عمل_جراحی_بینی

جراحی_زیبایی

عمل_بيني
طراحی و توسعه توسط : هرمس وب