فارسی ENGLISH العربیه

ادامه مقاله

آموزش ماساژ بینی بعد از عمل جراحی بینی

آموزش ماساژ بینی بعد از عمل جراحی بینی

مراجعین محترم میتوانند از این روش ماساژ برای بینی خودشان استفاده کند  و جهت کم کردن ورم و همچنین نگه داشتن فرم مناسب جهت بینی خود از این روش استفاده  کنند.


ارسال نظرماساژ بینی

جراحی زیبایی

ماساژ بینی عمل شده
طراحی و توسعه توسط : هرمس وب