فارسی ENGLISH العربیه

ادامه مقاله

جراحی بینی و تغییر صدا

جراحی بینی و تغییر صدا

افراد هستند که  نگران تغییر صدای خود بعد از جراحی زیبایی بینی می باشند . مانند افرادی که کار آنها وابسته به صدا می باشد به عنوان مثال خواننده ها از این مسئله نگرانی دارند . با توجه به مطالعات انجام شده نشان داده شده که ممکن است جراحی زیبایی بینی روی صدای فرد تاثیر بگذارد .
جراحی زیبایی بینی که با باریک کردن سوراخ بینی همراه است  می تواند مشخصات صدا را عوض کند .اما تاثیر جراحی زیبایی بینی بر روی صدا زیاد نیست و تغییر صدا برای بیماران مشکل ساز نخواهد بود .
اما توصیه می شود افرادی که به طور حرفه ای از صدای خود استفاده می کنند و به آن وابسته هستند باید قبل از اقدام به جراحی زیبایی بینی با پزشک جراح خود مشورت کنند و عمل به طور محافظه کارانه تر انجام پذیرد .


ارسال نظرجراحی بینی و تغییر صدا

جراحی بینی گوشتی

جراح زیبایی بینی در تهران

عمل بینی و تغییر صدا
طراحی و توسعه توسط : هرمس وب